Opisy wystąpień

Scenariusze przyszłości - Angażowanie pracowników w dialog strategiczny dotyczący przyszłości

Kluczowym wyzwaniem dla firm tworzących długofalową strategię jest duża dynamika zmian, które ingerują w założenia strategiczne. Dodatkowo przyszłość jest bardzo złożona i trudno ją przewidzieć – w oparciu o co zatem tworzyć strategię? Towarzyszy temu naturalna obawa pracowników przed zmianą i nieznaną przyszłością. Zapraszam na wystąpienie, w którym porozmawiamy na następujące tematy:

  • Jak prognozować przyszłość? Liniowe przedłużenie teraźniejszości vs. wariantowość różnych scenariuszy. Zaprezentuję Państwu etapy metody planowania scenariuszowego, służącej do prognozowania przyszłości i budowania strategii w oparciu o przyjęte prognozy.
  • Każdy jest programistą?. Branża IT w 2030 r.

Przedstawię scenariusz działania branży IT w 2030 r. wypracowany metodą planowania scenariuszowego na warsztatach z firmami sektora nowych technologii.

  • Jak włączać pracowników w rozmowy na temat wyzwań przyszłości? I co się stanie jeśli tego nie zrobimy? Przedstawię metody angażowania pracowników w dialog strategiczny.

Prelegent

Maciej Kocurek
menedżer, trener, konsultant

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Ukończył „Szkołę Trenerów Wszechnicy UJ”, szkołę trenerów „Trainers Training" Erickson College International oraz akredytowany przez Międzynarodową Federację Coachów ICF,  program „The Art and Science of Coaching". Absolwent „Szkoły Facylitatorów: praca z organizacją, rozwój w roli zawodowej”. Prezes Zarządu Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Specjalizuje się w szkoleniach rozwijających umiejętności menedżerskie, w szczególności dotyczących kształtowania stylu przywództwa angażującego i wdrażania zmian w organizacji. Realizując szkolenia odwołuje się do swojego doświadczenia menedżerskiego, zarówno w operacyjnym jak i strategicznym zakresie. Prowadzi procesy mentoringowe dla menedżerów. Odpowiadał za projekty doradcze obejmujące kształtowanie kultury organizacyjnej i wdrażanie zmian organizacyjnych
Kierował pracą zespołu przygotowującego projekt Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych MSUES, był kierownikiem pilotażowego audytu firm szkoleniowych w oparciu o kryteria jakościowe MSUES, współautor „Przewodnika po Standardach”, gdzie przygotował rozdział dotyczący zarządzania firmą szkoleniową. Współautor raportu „Organizacja w okresie dojrzewania. Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy?”

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Współpraca merytoryczna
LEX HR
LEX Kadry
Partnerzy
e-learning.pl
Skilo
Emplocity
GoWork.pl
Instytut Gaussa
Extended Tools
Ostendi Global
Softgarden
Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
Apifonica
eConsulting
HRtec
Kincentric
myppk
Enpulse
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Talent Exact
Sponsorzy
MyBenefit
Benefit Systems
Partnerzy medialni
Personel Plus
Prawo.pl
Back to Top